"You’re not wrong, Walter, you’re just an asshole."

GetYarn